BTH keuring & Inspection BTH 9 en 10 julie

22-05-2022 14:05

BTH keuring 9 en 10 juli.

Vanaf vandaag kan er ingeschreven worden voor onze jaarlijkse BTH (Belgische Tiroler Haflinger) keuring.

Programma:

Zaterdag 9 juli houden we onze stamboekopname voor 3-jarige en oudere merries. Aanvang 13u

Aansluitend is er de mogelijkheid om een verrichtingsproef te rijden.

Zondag 10 juli is er dan een keuring van hengst- en merrie veulens, jaarlingen, 2-jarige, 4-jarige en oudere merries. Aanvang 9u. Einde voorzien rond 13u.

Juryleden vanuit Tirol komen de paarden jureren en de paarden worden na de reeksen publiekelijk besproken.

Tijdens deze dagen voorzien wij eet- en drankgelegenheid en is er na de keuring zondag een show- gedeelte voorzien. Mensen die hier aan deel willen nemen kunnen zich aanmelden op dirk.vanheusden@telenet.be

Op zaterdag avond na de keuring houden we een “Züchterabend” en is  er de mogelijkheid om in te schrijven voor een maaltijd (info volgt nog wat dit juist is)

Locatie: “Stal Pontrave”.        Adres: Oudeheerweg-Ruiter 4 Waasmunster 9250.

Inschrijvingen: kunnen door gestuurd worden naar dirk.vanheusden@telenet.be.   Gelieve een kopie van de afstamming door te sturen ten laatste 27 juni. 

Wie kan deel nemen: al de 100% raszuivere Haflingers.  Ook Haflingers die niet ingeschreven zijn kunnen deel nemen onder voorwaarden.

Voor de leden BTH is de inschrijving gratis als ze hun 10€ jaarlijkse bijdrage per deelnemend paard hebben betaald.  Indien dit niet is gebeurd kan er ter plaatse 10€ betaald worden of kan dit bedrag overgeschreven worden op rek BTH (zie www.tiroler-haflinger-bth.be ). Paarden die nog niet ingeschreven zijn in BTH betalen ook 10€ inschrijvingsgeld.

Elke deelnemer hoort een verzekering te hebben en krijgt na deelname een attentie.

‘Fakkel fotografie’ komt tijdens dit weekend foto’s maken en deze foto’s kunnen nadien online  besteld worden.

Inspection BTH 9 et 10 juillet.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez vous inscrire à notre inspection annuelle BTH (Belgische Tiroler Haflinger).

Programme:

Samedi 9 juillet , nous tiendrons notre enregistrement du livre généalogique pour les juments de 3 ans et plus. Départ 13h

Ensuite, il y a la possibilité d’effectuer le test de performance.

Le dimanche 10 juillet, il y aura une inspection des poulains étalons et juments, des yearlings, des juments de 2 ans, de 4 ans et des juments plus âgées.  Départ à 9h. Fin prévue vers 13h.

Des juges du Tyrol viendront juger les chevaux et les chevaux seront classé publiquement après chaque série.

Pendant ces 2 jours, nous aurons des stands de nourritures et de boissons et après le dimanche d’inspection, une   section de spectacle est  fournie.  Les personnes qui souhaitent participer peuvent s’inscrire sur dirk.vanheusden@telenet.be

Le samedi soir après l’inspection, nous organisons une « Soirée des éleveurs » et il y a la possibilité de s’inscrire pour un repas (les informations corrects suivront)

Lieu:    « Stal Pontrave ».    Adresse:  Oudeheerweg-Ruiter 145 Waasmunster 9250.

Inscriptions : peuvent être transmises à dirk.vanheusden@telenet.be.   Veuillez envoyer une copie de la filiation au plus tard le 27 juin.

Qui peut participer: tous les Haflinger 100% de race pure.  Les Haflinger qui ne sont pas inscrits peuvent également participer sous certaines conditions.

Pour les membres BTH l’inscription est gratuite s’ils ont payé leur cotisation annuelle de 10€ par cheval participant.  Si cela n’a pas été fait, 10€ peuvent être payés sur place ou ce montant peut être transféré sur le compte BTH (voir www.tiroler-haflinger-bth.be). Les Chevaux qui ne sont pas encore inscrits à BTH paient également 10€ de frais d’inscription.

Chaque participant doit avoir une assurance et recevra un cadeau après sa participation.

'Fakkel photography' prendra des photos pendant ce week-end et ces photos  pourront  être commandées  en ligne par la suite.