Hoe een veulen inschrijven & comment inscrire un poulain?

25-04-2022 22:37

Hoe een veulen in schrijven in het BTH en wie kan zijn veulen inschrijven in het BTH.


Het is volop geboortetijd  en de eerste inschrijvingen komen binnen, maar hoe moet je nu juist uw veulen laten registreren? 

Als eerste moet je het dekbewijs invullen en naar het secretariaat sturen. Rooierheidestraat 20 Diepenbeek 3590. Vergis u niet met het adres want op het dekbewijs van BTH staat het oude adres van het vorige secretariaat. Je mag ook digitaal het dekbewijs door sturen. Dekbewijzen van andere stamboeken, ook buitenlandse, mogen ook verstuurd worden naar dit adres.


Verder moet je op de site bij formulieren het blad "datenblatt für pferderegistrierung" afprinten en laten invullen door dierenarts. Hij moet uw veulen chippen en het document mag verzonden worden naar het secretariaat. Let op dat er 1 klever van de microchipnummer op het blad is geplakt en dat er 1 klever extra aan het blad geniet wordt. 


Op onze jaarlijkse keuring hoor je uw veulen te presenteren aan de Tiroler juryleden en zij zorgen verder voor de administratieve afhandeling. In de maand augustus ontvang je dan het Tiroler paspoort. 


Wie kan zijn veulen laten inschrijven:


Iedereen die een raszuiver Haflinger heeft, en lid is van het BTH, kan zijn veulen laten inschrijven. Indien uw merrie nog niet is ingeschreven, dan kan dit ook gebeuren op onze jaarlijkse keuring. ( info op onze site).


Wat als je niet aanwezig kan zijn op de keuring? Kan ik dan mijn veulen ook laten registreren? 


Ja, dit kan maar dan ontvang je een paspoort met beperkte afstamming. Indien je dan het volgende jaar naar de keuring gaat met uw jaarling, presenteert aan de jury, en voldoet aan de rasstandaard, dan krijg je een volwaardig paspoort met volledige afstamming.


Comment inscrire un poulain au BTH et qui peut inscrire son poulain au BTH ? 


C'est maintenant l'heure des naissances et les premières inscriptions arrivent, mais comment inscrire son poulain ?

Vous devez d'abord remplir la preuve d'élevage et l'envoyer au secrétariat. rooierheidestraat 20 Diepenbeek 3590. Ne vous trompez pas d'adresse, car le certificat d'élevage BTH indique l'ancienne adresse de l'ancien secrétariat. Vous pouvez également envoyer la preuve d'élevage sous forme numérique. Les certificats d'élevage d'autres stud-books, également étrangers, peuvent également être envoyés à cette adresse.


De plus, vous devez imprimer la feuille "datenblatt für pferderegistrierung" sur le site avec les formulaires et le faire remplir par le vétérinaire. Il doit également micropucer votre poulain et le document peut être envoyé ensuite au secrétariat. Veuillez noter qu'un autocollant avec le numéro de la puce électronique doit être collé sur la feuille et qu'un autocollant supplémentaire doit être agrafé à la feuille.


Lors de notre inspection annuelle, vous êtes censé présenter votre poulain aux juges tyroliens et ils se chargeront également du traitement administratif. En août, vous recevrez le passeport Tyrolien.


Qui peut inscrire son poulain :


Toute  personnes possédant un Haflinger de race pure et membre du BTH peuvent enregistrer son poulain. Si votre jument n'est pas encore enregistrée, cela peut également se faire lors de notre inspection annuelle. (informations sur notre site).


Que faire si vous ne pouvez pas assister à l'inspection? Puis-je également inscrire mon poulain ?


Oui, c'est possible, mais vous recevrez alors un passeport à lignée limitée . Si vous vous présentez à l'inspection l'année suivante avec votre yearling, présenté au jury, et conforme au standard de la race, vous recevrez alors un passeport complet avec pedigree complet.